was
was

Nog meer zin in wetenschap en techniek? Check dan de volgende websites.

Wetenschapswinkels

www.wetenschapswinkel.be
www.wetenschapswinkel.be/databank
De Wetenschapswinkel vormt een aanspreekpunt voor non-profitorganisaties die wetenschappelijke ondersteuning zoeken in de vorm van studentenonderzoek. Studenten beantwoorden een onderzoeksvraag in het kader van hun eindwerk, begeleid door een ervaren onderzoeker. De Wetenschapswinkel helpt een vraag te vertalen naar een onderzoeksvraag en bemiddelt tussen organisatie, promotor en student-onderzoeker.

In Brussel: www.vub.ac.be/wetenschapswinkel
In Antwerpen: www.uantwerpen.be/wetenschapswinkel

www.livingknowledge.org
Internationaal netwerk van wetenschapswinkels

Overheid

www.wetenschapsinformatienetwerk.be
Het Wetenschapsinformatienetwerk is een netwerk van personen en organisaties die actief zijn binnen Vlaanderen op het vlak van populariseren van wetenschap, techniek en technologische innovatie, opgericht door de Vlaamse overheid.

www.richtingmorgen.be
Overkoepelende baseline voor communicatie over wetenschap, technologie en innovatie van de Vlaamse overheid.

www.ewi.be
Het Departement EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie) is het kenniscentrum binnen de Vlaamse overheid op het gebied van economie, wetenschap en innovatie.

Wetenschapscafés

Een wetenschapscafé brengt wetenschap op café. In een informele sfeer kan iedereen op een laagdrempelige manier met onderzoekers in contact komen en in discussie gaan.

Wetenschapscafé Kortrijk: www.wetenschapscafekortrijk.be
Wetenschapscafé Gent: www.wetenschapscafegent.be
Wetenschapscafé Antwerpen: www.wetenschapscafe-antwerpen.be
Wetenschapscafé Turnhout: www.facebook.com/Wetenschapscafeturnhout
Wetenschapscafé Leuven: wet.kuleuven.be/wetenschapinbreedbeeld/wetenschapscafe
Science bar Brussel: www.sciencebarbrussel.be

Stem

www.klascement.net/kiezenvoorstem/
Maakt een gerichte duik in de leermiddelen van KlasCement en zet STEM-nieuws in de kijker.

 

 

Partners en interessante links

www.biomens.eu
De vzw Biomens heeft als missie interesse voor wetenschap op te wekken bij jongeren en de samenleving in het algemeen, onder meer met een driemaandelijks populairwetenschappelijk tijdschrift (MENS), de jonge baekelant (wedstrijd voor de derde graad ASO rond een duurzame wereld) en diverse lezingen.

www.jcw.be
Vanuit de verwevenheid van cultuur en wetenschap wil Jeugd, Cultuur en Wetenschap met een breed scala aan activiteiten kinderen en jongeren tussen 6 en 30 jaar stimuleren zichzelf te ontplooien tot kritische wereldburgers in een pluralistische en interculturele omgeving.

www.natuurenwetenschap.be
Jeugdvereniging die natuur en wetenschap combineert en voor het grote publiek ook tentoonstellingen, publicaties, workshops, enz. aanbiedt.

www.breinwijzer.be
Breinwijzer vzw brengt actoren uit neurowetenschappen, zorgsector en het ruime publiek samen, om zo samen te zoeken naar en richting te geven aan een maatschappelijk verantwoorde evolutie en impact van de neurowetenschappen (neuro-ethiek).

www.technopolis.be
Technopolis, het Vlaamse doe-centrum, is een permanent platform voor wetenschap en technologie in Vlaanderen.

www.volkssterrenwachten.be
Overzicht van de activiteiten van de Vlaamse volkssterrenwachten.

www.scilogs.be
Blogportaal voor wetenschap

www.klasopstap.be
Klasopstap is dé verzamelplaats voor interessante uitstappen en activiteiten voor kleuter-, lagere en secundaire scholen en het hoger onderwijs in Antwerpen.

www.backcover.be
Milieu. Ecologie. Technologie.

Wetenschapscommunicatie-collega’s

www.360gradenwetenschap.be
Overzicht van activiteiten en projecten rond wetenschappen van Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen (Associatie Gent).

www.wtnschp.be
Het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie van de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel

www.Doemijmaarwetenschap.be
Het overzicht van de activiteiten van de expertisecel wetenschapscommunicatie van de Associatie Leuven.

www.thefloorisyours.be
Presenteer onderzoek met impact